Home » Hội thảo - Khóa ngắn hạn, Tin Kinh Doanh - Quản trị - Đào tạo

Hi tho quc t – International Advanced Human Resources Seminar

15 November 2011 No Comment

Phí tham dự bao gồm:

-4 buổi tea break

-2 buổi buffet trưa

-Tài liệu hội thảo

-Chứng chỉ Certificate of Attendance do EDS Business School cấp.

Brochure chương trình: HCMC International HR Seminar – 20-21 Dec2011

Comments are closed.