Home » Chương trình Du học Thạc sĩ - Tiến sĩ, Chương trình Đào tạo Quý I, Quý II năm 2012, MBA - DBA Online

Chng tr

30 December 2010 No Comment


Vui lòng download chương trình chi tiết tại đây: download here

Bài giảng sample của chương trình được post tại Facebook: please click here

TRƯỜNG LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE ĐƯỢC TẠP CHÍ DANH TIẾNGFINANCIAL TIMES XẾP HẠNG (RANKING) LÀ MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG ONLINE HÀNG ĐẦU CỦA THẾ GIỚI ĐÀO TẠO ONLINE MBA

Please click here : http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/online-mba

Comments are closed.