Home » Chương trình Du học Thạc sĩ - Tiến sĩ, Chương trình Đào tạo Quý I, Quý II năm 2012, MBA - DBA Online

Chng tr

30 December 2010 No Comment


Vui lòng download chương trình tại đây: download here

Bài giảng sample của chương trình được post tại Facebook: click here

TRƯỜNG LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE ĐƯỢC TẠP CHÍ DANH TIẾNG FINANCIAL TIMES XẾP HẠNG (RANKING) TRONG DANH MỤC CÁC TRƯỜNG ONLINE HÀNG ĐẦU CỦA THẾ GIỚI VỀ ONLINE MBA và MASTER in FINANCE

Please click here for Online MBA 2010 list: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/online-mba

Please click here for Masters in Finance 2010 list: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-finance

http://hoangnghiep.com/wp-content/uploads/2010/12/LSBF_MSc_in_Finance_Programme_Description1.pdf

Comments are closed.